Välkommen till 

Södertälje- logopederna

Södertäljelogopederna

Vi är auktoriserade inom ramen för Vårdval Stockholm

Södertäljelogopederna är auktoriserade inom ramen för Vårdval Stockholm. Detta innebär att patienter som söker logoped, via remiss, tas emot enligt landstingstaxa. För barn- och ungdom upp till 18 år är besöken kostnadsfria. Vuxna betalar 275 kr. Remiss utfärdas av läkare, sjuksköterskor, logoped eller psykolog vid exempelvis barnavårdscentraler, skolhälsovård, vårdcentraler eller öron-, näs- och halsmottagningar.

Södertäljelogopederna erbjuder:

 • Utredning, diagnostisering och behandling hos legitimerad logoped
 • Ger råd och handledning till föräldrar, förskole- och förskolepersonal
 • Kostnadsfria besök på förskolor och skolor
 • Förskriver hjälpmedel för kommunikation och läs- och skrivsvårigheter
 • Vi jobbar med flerspråkiga barn och har även arabisktalande logopeder. För övriga språk tar vi hjälp av tolk.

Södertäljelogopederna tar emot barn och ungdomar upp till 18 år samt vuxna med:

 • Tal- och språkstörningar
 • Stamning
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Röstbesvär

Väntetider:

 • Tal och språk, barn: 2 månader
 • Röst: 2 månader
 • Stamning: 2 månader
 • Språkutredning, skolbarn 2 månader
 • Dyslexi, 2 månader

Remiss

Alla barn där föräldrarna oroar sig för barnets tal eller språk bör remitteras till logoped! Detta gäller i hög grad även stamning.

Dyslexi

En logopedisk läs- och skrivutredning innebär att den språkliga förmågan relateras till läs- och skrivfärdigheterna.

Behandlingar

Vi erbjuder behandling för att förbättra rösttekniken, utveckla tal-och språkförmågan och hantera sin stamning.

Kontakta oss

Har du några frågor eller vill du att vi ska ringa upp dig? Fyll i dina uppgifter här bredvid så kontaktar vi dig!

När du skickar remiss för logopedisk utredning kan du ladda ner filer nedan för att bifoga remissen. (du kan fylla i direkt i wordfilen eller skriva ut och fylla i för hand)